ماموریت ما ، یافتن خانه ای دلخواه برای شماست.

برای متقاضیان خرید

ما هدفمون یافتن ملک مورد نظر شما یا کمترین چالش وحتی بدون نیار به مراجعه حضوری به دفاتر مشاورین املاک می باشدوشما می توانید تورهای مجازی فایل های موجود رابازدید نمایید وتصمیم نهایی را یگیرید

برای روشندگان وساکنین واحدها

با تهیه تور مجازی برای شما دیگر نیاز به پذیرش متقاضی در هر ساعتی  ونگران بیماری های شایع(کرونا) نخواهید بود

برای مشاورین املاک

دیگر نیازهماهنگی ساکن واحدومتقاضی برای بازدید نخواهید داشت وبا تعداد خیلی کم مشاور هم می توانید کار بازدید واحد ها را هماهنگ کنید وتعداد بازدید های حضوری شما خیلی کاهش پیدا خواهد نمود

0
مشتریان تا به امروز
0 عدد
فروش خانه
0 عدد
بازدید مجازی

چرا ما را انتخاب کنید؟

ما در همه مراحل همراه شما خواهیم بود

همکاران ما

ما با بهترین مشاورین املاک در سراسر ایران همکاری می کنیم.

از نگاه مشتریان

از طیف های مختلف مشتریانی داریم که افتخار ما رضایت ومعرفی ما به دوستان خود هست

همکاران ما

ما فقط با بهترین شرکت ها در سراسر جهان همکاری می کنیم.